Дистанційне навчання в режимі on-line

Мультимодальный подход к лечению болевого синдрома при остеоартрозе

Лекция 101
3205
307

Яременко Олег Борисович — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней стоматологического факультета Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, Киев
Микитенко Анна Михайловна — кандидат медицинских наук, ассистент кафедры внутренних болезней
стоматологического факультета Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, Киев

Нейропротекторна терапія при неврологічних ураженнях у дітей раннього віку з пре- та перинатальною патологією

Лекция 78
3399
230

Кирилова Людмила Григорівна  - доктор медичних наук, президент Асоціації дитячих неврологів України, науковий керівник відділення психоневрології для дітей з перинатальною патологією та орфанними захворюваннями Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України», Київ
Мірошников Олександр Олександрович - молодший науковий співробітник відділення психоневрології для дітей з перинатальною патологією та орфанними захворюваннями Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України», Київ

Легкие когнитивные нарушения (лекция для врачей общей практики)

Лекция 75
3490
232

Марценковский Игорь Анатольевич — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник,
главный внештатный специалист МЗ Украины по специальности «Детская психиатрия», заведующий отделом психических расстройств детей и подростков Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии МЗ Украины, доцент кафедры детской неврологии и медико-социальной реабилитации Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев
Дубовик Константин Владимирович — кандидат медицинских наук, врач-консультант специализированной поликлиники Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной
психиатрии и наркологии МЗ Украины, Киев

Раціональний підхід у виборі нестероїдних протизапальних препаратів для лікування хворих на остеоартроз

Лекция 66
4276
279

Яременко Олег Борисович — доктор медичних наук, професор,
завідувач кафедри внутрішніх хвороб
стоматологічного факультету Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця, Київ

Федьков Дмитро Леонідович — кандидат медичних наук,асистент кафедри внутрішніх хвороб
стоматологічного факультету Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця, Київ

Ацетонемічний синдром у дітей

Лекция 65
3746
442

Шадрін Олег Геннадійович — доктор медичних наук, професор,
керівник відділення проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»,
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Дитяча гастроентерологія»

Труднощі лікування локалізаційно зумовлених епілептичних нападів у дітей раннього віку

Лекция 60
2527
189

Кирилова Людмила Григорівна — доктор медичних наук, професор, керівник відділення психоневрології по вивченню захворювань та реабілітації нервової системи новонароджених та дітей раннього віку
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», Київ

Запаморочення: етіопатогенетичні аспекти, підходи до лікування

Лекция 57
5520
303

Сулік Роман Володимирович — кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології і рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Клініко-імунологічна характеристика та сучасні аспекти антигістамінної терапії сезонного алергічного риніту

Лекция 56
2121
273

Кузнецова Лариса Володимирівна — доктор медичних наук, професор, завідуюча кафедрою клінічної, лабораторної імунології та алергології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Издательство МОРИОН morion.ua АПТЕКА online apteka.ua Фармстандарт pharmstandart.com.ua Компендиум compendium.com.ua