Дистанційне навчання в режимі on-line: нові можливості для професійного розвитку, нові перспективи

Резюме. Професія лікаря — це безперервний, самовідданий процес постійного розвитку та вдосконалення, адже підвищення рівня знань і відточення практичних навичок становлять основу професійної діяльності лікаря будь-якої спеціальності. Отримання вищої медичної освіти — лише перший крок на цьому шляху довжиною в життя. Наче маленька піщинка, з якої згодом утворюється перлина, базові знання рік за роком покриваються «шарами перламутру» — безцінним досвідом мистецтва лікування. Сьогодні завдяки впровадженню сучасних інноваційних Інтернет-технологій лікар має можливість підвищувати професійну кваліфікацію в зручний для нього час, дистанційно, в тому числі в режимі on-line. Безсумнівні переваги дистанційної форми навчання вже підтверджені багаторічним успішним досвідом його застосування за кордоном. Наводимо погляд провідних вітчизняних спеціалістів післядипломної освіти щодо перспектив розвитку цього напрямку в Україні.

Ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, член- кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Ю.В. Вороненко впевнений, що якісна робота системи охорони здоров’я є насамперед відображенням рівня кваліфікації спеціалістів медичної галузі.

Основним завданням системи безперервного професійного розвитку лікарів, на його думку, є збереження знань та навичок, а також їх постійне вдосконалення відповідно до потреб, продиктованих сучасністю. На шляху до вдосконалення системи післядипломної професійної освіти в Україні ще багато невирішених питань, тому пошук прогресивних методів підвищення професійної кваліфікації лікарів із залученням найновіших методів навчання та передових технологій триває.

У XXI ст. стрімкий розвиток глобальних інформаційних мереж значною мірою сприяє загальному прогресу суспільства. Сьогодні це — один із найбільш швидких, зручних, доступних та економічно виправданих способів отримання майже будь-якої інформації в усьому світі.

Успішна практична діяльність сучасного лікаря значною мірою залежить від рівня його професійної освіти. Темпи розвитку медичної науки стимулюють рухатися в ногу з часом, прикладаючи максимум зусиль для досягнення високого рівня професіо­налізму, досконалого володіння сучасними методиками лікування.

Останніми десятиріччями перспективним напрямком розвитку системи підвищення професійної кваліфікації лікарів розвинених країн світу є дистанційна (у тому числі в режимі on-line) форма навчання, завдяки якій підвищення професійної кваліфікації можливе без припинення робочого процесу, тобто є максимально доступним для кожного спеціаліста. Такий принципово новий для нашої країни підхід сприятиме значному підвищенню рівня професійної підготовки лікарів і, можливо, — подальшим реформам у системі медичної, і зокрема післядипломної, освіти.

Головний редактор «Українського медичного часопису», проректор з наукової роботи НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України, доктор медичних наук, професор І.С. Зозуля відзначає, що саме дистанційна форма навчання надає численні переваги порівняно з іншими формами і має набути великої кількості прихильників, адже за даними останніх зарубіжних наукових досліджень лікарі, які беруть участь в Інтернет-проектах у рамках безперервної медичної освіти, значною мірою схильні до прийняття клінічних рішень, що відповідають принципам доказової медицини.

Першим кроком на шляху до розвитку цього напрямку в Україні став проект «Академія — дистанційне навчання on-line», який розпочато під егідою Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України за спонсорської та ідейної підтримки компанії «Тева Україна».

Ідея створення проекту продиктована, перш за все, необхідністю розробки максимально зручних для практикуючого лікаря умов щодо продовження післядипломного навчання. Завдяки проекту кожен лікар отримує можливість підвищувати рівень своїх знань за вибраною спеціальністю шляхом багаторазового засвоєння матеріа­лу лекцій провідних фахівців післядипломної освіти, розміщених на спеціалізованій сторінці сайта «Українського медичного часопису» (www.umj.com.ua), а згодом — перевірити їх в системі тестування on-line. Особа, яка успішно склала тестове завдання з певної теми, отримує сертифікат про засвоєння матеріалу та 1 бал для атестації на присвоєння (підтвердження) лікарської кваліфікаційної категорії, що надає додаткові переваги під час проходження передатестаційних циклів і циклів тематичного вдосконалення на базі НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України.

Вихід першої ж лекції on-line та в друкованій версії мав величезний резонанс аудиторії. З усієї країни — від мегаполісів до найвіддаленіших куточків посипався шквал численних дзвінків та листів до редакції, в яких — непідробний інтерес читачів, пропозиції щодо подальшого розвитку проекту, теплі побажання.

На сьогодні про довгострокові перспективи говорити рано, але головне — проект дійсно діє: близько сотні осіб, які успішно пройшли тестування, найближчим часом отримають перші сертифікати, триває підготовка нових лекційних матеріалів із різних спеціальностей. Це надає натхнення й сил рухатися далі!

Издательство МОРИОН morion.ua АПТЕКА online apteka.ua Фармстандарт pharmstandart.com.ua Компендиум compendium.com.ua