О нас

Звернення головного редактора з нагоди започаткування нового проекту «Академія — дистанційне навчання on-line»

Шановні колеги!
Безперервність професійної освіти є однією з її концептуальних основ у XXI ст. й обов’язковою умовою розвитку суспільства.

Професійний розвиток — ширше поняття, ніж просто професійне навчання. Він триває протягом усього періоду фахової діяльності лікаря, передбачає самовдосконалення спеціаліста шляхом його участі у формалізованому навчальному процесі та неформальній освітній діяльності, має за мету досягнення рівня знань, досвіду й навичок відповідно до запитів пацієнтів і вимог системи охорони здоров’я, які повсякчас зростають.

На сьогодні в Україні дуже активно розвивається процес, спрямований на підвищення рівня професійної підготовки медичних спеціалістів із залученням найновіших методів навчання та передових технологій.
Крокуючи в ногу з часом, ми з радістю інформуємо про старт і нашого нового проекту — «Академія — дистанційне навчання on-line». Це перший в Україні проект із дистанційного навчання в режимі on-line. Він розробляється під егідою Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, за спонсорської та ідейної підтримки компанії «Тева Україна». Цей проект передбачає розміщення на спеціалізованій сторінці сайта «Українського медичного часопису» лекцій провідних фахівців післядипломної освіти, тестових завдань до них, а також on-line системи оцінювання та видачі сертифікатів про засвоєння матеріалу. Негоспитальная пневмония: классификация, диагностика, лечение

Безсумнівною перевагою дистанційного навчання on-line є можливість швидкої перевірки вихідних знань з певної теми та за необхідності — швидкого їх підняття до належного рівня за допомогою багатократного опрацювання лекційного матеріалу on-line.

За даними останніх зарубіжних наукових досліджень лікарі, які беруть участь в Інтернет-проектах у рамках безперервної медичної освіти (Internet Continuing Medical Education/CME), значно більшою мірою схильні до прийняття клінічних рішень, що відповідають принципам доказової медицини.
Запрошуємо наших читачів і користувачів сайта до співпраці й навчання! З великою вдячністю сприймемо усі ваші рекомендації та побажання.

Щиро ваш,

Головний редактор
«Українського медичного часопису»,
проректор з наукової роботи НМАПО
ім. П.Л. Шупика МОЗ України,
доктор медичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки

І.С. Зозуля

Компании

Abbott
Astellas
Bionorica
Dr. Reddy’s
Jadran
Johnson
Kusum
Mili
Movihealth
Omegapharma
Polpharma
RG
Sandoz
Sanofi
Sun Pharma
Teva
Zentiva
Дарниця
Морион