Дистанційне навчання в режимі on-line

Место флекаинида в клинической практике врача-кардиолога

Лекция 124
653
41

Романова Елена Николаевна — старший научный сотрудник отдела аритмий сердца ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины», Киев

Комбінована антигіпертензивна терапія: критерії вибору препаратів

Лекция 112
2098
217

Л.А. Міщенко
Міщенко Лариса Анатоліївна — доктор медичних наук, завідувач відділу гіпертонічної хвороби
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», Київ

Мультимодальный подход к лечению болевого синдрома при остеоартрозе

Лекция 101
3137
296

Яременко Олег Борисович — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней стоматологического факультета Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, Киев
Микитенко Анна Михайловна — кандидат медицинских наук, ассистент кафедры внутренних болезней
стоматологического факультета Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, Киев

Застосування діуретиків у пацієнтів із артеріальною гіпертензією: перспективи й обмеження

Лекция 87
2066
345

Матюха Лариса Федорівна  — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (Київ), головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я України за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина»

Остеоартроз: рання діагностика та лікування

Лекция 85
5385
317

Володимир Йосипович Шуба — кандидат медичних наук, доцент кафедри ортопедії і травматології № 2, декан хірургічного факультету Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Гиполипидемическая терапия у пациентов с высоким и очень высоким кардиоваскулярным риском

Лекция 74
2990
330

Давыдова Ирина Владимировна — кандидат медицинских наук, доцент кафедры кардиологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

Патогенетичні аспекти розвитку остеопорозу у пацієнтів із ревматологічними хворобами як основа концепції лікування.
Частина 2. Лікування і профілактика глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу

Лекция 6
3899
360


Коваленко Володимир Миколайович — академік НАМН України, професор, доктор медичних наук, директор ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, президент Асоціації ревматологів України

Шуба Неоніла Михайлівна — професор, доктор медичних наук, кафедра терапії та ревматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, віце-президент Асоціації ревматологів України

Борткевич Олег Петрович — доктор медичних наук, провідний науковий співробітник відділу некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України

Патогенетичні аспекти розвитку остеопорозу у пацієнтів із ревматологічними хворобами як основа концепції лікування.
Частина 1. Системний вторинний остеопороз. Роль глюкокортикоїдів. Інші чинники розвитку

Лекция 3
3811
478


Коваленко Володимир Миколайович — академік НАМН України, професор, доктор медичних наук, директор ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, президент Асоціації ревматологів України

Шуба Неоніла Михайлівна — професор, доктор медичних наук, кафедра терапії та ревматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, віце-президент Асоціації ревматологів України

Борткевич Олег Петрович — доктор медичних наук, провідний науковий співробітник відділу некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України