Дистанційне навчання в режимі on-line

Діагностика та лікування гострого середнього отиту в дитячому віці

Лекция 36
2795
250

Синяченко Валентин Васильович — кандидат медичних наук, доцент кафедри оториноларингології, аудиології та фоніатрії Національної медичної академії  післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Место азитромицина в лечении внебольничной пневмонии у детей

Лекция 33
3128
370
Крамарев Сергей Александрович — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, Киев

Тактика ведения больных внегоспитальной пневмонией

Лекция 31
7375
476
Симонов Сергей Сергеевич — кандидат медицинских наук, кафедра фтизиатрии и пульмонологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

Комплексный подход в восстановлении иммунной защиты организма у детей

Лекция 28
3872
328

Охотникова Елена Николаевна — доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой педиатрии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика, Киев

Імунопрофілактика гострих респіраторних інфекцій у дітей

Лекция 18
9703
284

Марушко Тетяна Вікторівна — доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії № 2 Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ

Психозы подросткового возраста

Лекция 12
12577
205
Марценковский Игорь Анатольевич — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности «Детская психиатрия», заведующий отделом медико-социальных проблем терапии психических расстройств Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии Министерства здравоохранения Украины, доцент кафедры детской неврологии и медико-социальной реабилитации Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика Министерства здравоохранения Украины, Киев

Негоспітальна пневмонія: стандарти діагностики, сучасна антибактеріальна терапія

Лекция 8
14129
639
Козлов Роман Сергійович — доктор медичних наук, професор, президент Міжрегіональної асоціації з клінічної мікробіології і антимікробної хіміотерапії, директор Науково-дослідного інституту антимікробної хіміотерапії Смоленської державної медичної академії, Російська Федерація

Перцева Тетяна Олексіївна — член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, відмінник охорони здоров’я України, завідувач кафедри факультетської терапії та ендокринології ДЗ «Дніпропетровська медична академія»

Дмитриченко Валерія Валеріївна — асистент кафедри факультетської терапії та ендокринології ДЗ «Дніпропетровська медична академія»

Сімонов Сергій Сергійович — кандидат медичних наук, доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ

Негоспитальная пневмония: классификация, диагностика, лечение

Лекция 1
88645
957
Симонов Сергей Сергеевич — кандидат медицинских наук, кафедра фтизиатрии и пульмонологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика Минздрава Украины (Киев)

Страница 3 из 3123
Издательство МОРИОН morion.ua АПТЕКА online apteka.ua Фармстандарт pharmstandart.com.ua Компендиум compendium.com.ua