Дистанційне навчання в режимі on-line

Сучасна тактика при гострому середньому отиті в дітей

Лекция 43
8312
315

Косаковський Анатолій Лук’янович — доктор медичних наук, професор, завідуючий кафедрою оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (Київ), заслужений раціоналізатор України, відмінник винахідництва та раціоналізації

Юрочко Федір Богданович — дитячий отоларинголог Львівської обласної дитячої клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст Головного управління охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації за спеціальністю «Дитяча оториноларингологія»

Генерализованные идиопатические (генетические) эпилепсии у детей

Лекция 42
6741
276

Коноплянко Тамара Витальевна — кандидат медицинских наук,  доцент кафедры детской неврологии и медико-социальной реабилитации Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика (Киев), заслуженный врач Украины

Діагностика та лікування гострого середнього отиту в дитячому віці

Лекция 36
3238
277

Синяченко Валентин Васильович — кандидат медичних наук, доцент кафедри оториноларингології, аудиології та фоніатрії Національної медичної академії  післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Место азитромицина в лечении внебольничной пневмонии у детей

Лекция 33
3604
395
Крамарев Сергей Александрович — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, Киев

Тактика ведения больных внегоспитальной пневмонией

Лекция 31
8224
508
Симонов Сергей Сергеевич — кандидат медицинских наук, кафедра фтизиатрии и пульмонологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

Комплексный подход в восстановлении иммунной защиты организма у детей

Лекция 28
4214
357

Охотникова Елена Николаевна — доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой педиатрии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика, Киев

Імунопрофілактика гострих респіраторних інфекцій у дітей

Лекция 18
9994
298

Марушко Тетяна Вікторівна — доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії № 2 Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ

Психозы подросткового возраста

Лекция 12
15283
219
Марценковский Игорь Анатольевич — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности «Детская психиатрия», заведующий отделом медико-социальных проблем терапии психических расстройств Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии Министерства здравоохранения Украины, доцент кафедры детской неврологии и медико-социальной реабилитации Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика Министерства здравоохранения Украины, Киев

Негоспітальна пневмонія: стандарти діагностики, сучасна антибактеріальна терапія

Лекция 8
15990
666
Козлов Роман Сергійович — доктор медичних наук, професор, президент Міжрегіональної асоціації з клінічної мікробіології і антимікробної хіміотерапії, директор Науково-дослідного інституту антимікробної хіміотерапії Смоленської державної медичної академії, Російська Федерація

Перцева Тетяна Олексіївна — член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, відмінник охорони здоров’я України, завідувач кафедри факультетської терапії та ендокринології ДЗ «Дніпропетровська медична академія»

Дмитриченко Валерія Валеріївна — асистент кафедри факультетської терапії та ендокринології ДЗ «Дніпропетровська медична академія»

Сімонов Сергій Сергійович — кандидат медичних наук, доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ

Негоспитальная пневмония: классификация, диагностика, лечение

Лекция 1
106659
999
Симонов Сергей Сергеевич — кандидат медицинских наук, кафедра фтизиатрии и пульмонологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика Минздрава Украины (Киев)

Страница 3 из 3123
Издательство МОРИОН morion.ua АПТЕКА online apteka.ua Фармстандарт pharmstandart.com.ua Компендиум compendium.com.ua