Дистанційне навчання в режимі on-line

Негоспітальна пневмонія: ключові положення діагностики та лікування

Лекция 86
4633
387

Мостовой Юрій Михайлович  — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії
Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

Нейропротекторна терапія при неврологічних ураженнях у дітей раннього віку з пре- та перинатальною патологією

Лекция 78
3399
230

Кирилова Людмила Григорівна  - доктор медичних наук, президент Асоціації дитячих неврологів України, науковий керівник відділення психоневрології для дітей з перинатальною патологією та орфанними захворюваннями Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України», Київ
Мірошников Олександр Олександрович - молодший науковий співробітник відділення психоневрології для дітей з перинатальною патологією та орфанними захворюваннями Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України», Київ

Ацетонемічний синдром у дітей

Лекция 65
3746
442

Шадрін Олег Геннадійович — доктор медичних наук, професор,
керівник відділення проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»,
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Дитяча гастроентерологія»

Ступенчатая терапия бактериальных инфекций дыхательных путей в практике семейного врача

Лекция 64
3489
390

Симонов Сергей Сергеевич — кандидат медицинских наук, доцент кафедры фтизиатрии и пульмонологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

Труднощі лікування локалізаційно зумовлених епілептичних нападів у дітей раннього віку

Лекция 60
2527
189

Кирилова Людмила Григорівна — доктор медичних наук, професор, керівник відділення психоневрології по вивченню захворювань та реабілітації нервової системи новонароджених та дітей раннього віку
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», Київ

Эффективность и безопасность применения топических ингибиторов кальциневрина в педиатрии

Лекция 58
11849
289

Кутасевич Янина Францевна — доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделом дерматологии, инфекционных и паразитарных заболеваний кожи Института дерматологии и венерологии Национальной академии медицинских наук Украины

Уманец Татьяна Рудольфовна — доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения проблем аллергии и иммунореабилитации детей ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии» Национальной академии медицинских наук Украины», главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности «Детская аллергология»

Фокальні форми епілепсії в дітей

Лекция 55
10173
180

Стеценко Тетяна Іванівна — доцент кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Сучасний підхід до лікування гострого та хронічного аденоїдиту в дітей

Лекция 53
9315
301

Косаковський Анатолій Лук’янович — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика, заслужений раціоналізатор України, відмінник винахідництва та раціоналізації

Гавриленко Юрій Володимирович — кандидат медичних наук, асистент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

10 років препарату Лантус® в Україні: вітчизняний та зарубіжний досвід застосування інсуліну гларгіну при лікуванні цукрового діабету

Лекция 52
1722
195

Большова Олена Василівна — доктор медичних наук, професор, керівник відділу дитячої ендокринної патології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», Київ

Самсон Оксана Ярославівна — кандидат медичних наук, доцент кафедри ендокринології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Функціонування системи місцевого імунітету та її особливості в дітей, які часто хворіють на респіраторні інфекції

Лекция 50
3658
276

Марушко Юрій Володимирович — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Київ

Мовчан Ольга Сергіївна — асистент кафедри педіатрії № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Київ

Марушко Тетяна Вікторівна — доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії № 2 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Страница 2 из 3123
Издательство МОРИОН morion.ua АПТЕКА online apteka.ua Фармстандарт pharmstandart.com.ua Компендиум compendium.com.ua