Дистанційне навчання в режимі on-line

Алергічний риніт: сучасні підходи до діагностики та лікування

Лекция 118
1920
202

В.І. Попович
Попович Василь Іванович — доктор медичних наук, професор кафедри оториноларингології з курсом хірургії голови та шиї Івано-Франківського національного медичного університету

Сучасна терапія гострого риносинуситу: 5 кроків профілактики антибіотикорезистентності

Лекция 115
1141
252

В.І. Попович
Василь Іванович Попович — доктор медичних наук, професор кафедри оториноларингології
з курсом хірургії голови та шиї Івано-Франківського національного медичного університету

Антибиотикотерапия у пациентов с острым бактериальным риносинуситом. Подходы к лечению согласно протоколам и рациональной антибиотикотерапии

Лекция 104
3065
210

Пухлик Сергей Михайлович — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии
Одесского национального медицинского университета

Тонзиллофарингит: современные представления о заболевании, особенности антибиотикотерапии

Лекция 93
4724
294

Инга Александровна Митюряева-Корнийко доктор медицинских наук, доцент кафедры педиатрии № 4
Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, Киев

Гострий риносинусит: етіопатогенез, діагностика, лікування та профілактика

Лекция 89
5658
187

Попович Василь Івановичдоктор медичних наук, професор, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я України за спеціальністю «Оториноларингологія», завідувач кафедри оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї Івано-Франківського національного медичного університету

Гострі запальні захворювання приносових синусів

Лекция 54
5504
262

Шкорботун Володимир Олексійович — доктор медичних наук, професор кафедри отоларингології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, головний науковий співробітник відділу малоінвазивної хірургії Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Київ

Сучасний підхід до лікування гострого та хронічного аденоїдиту в дітей

Лекция 53
9064
295

Косаковський Анатолій Лук’янович — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика, заслужений раціоналізатор України, відмінник винахідництва та раціоналізації

Гавриленко Юрій Володимирович — кандидат медичних наук, асистент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Аллергический ринит: этиология, патогенез, клинические проявления и патогенетически обоснованная терапия

Лекция 45
4572
299

Косаковский Анатолий Лукьянович — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детской оториноларингологии, аудиологии и фониатрии
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика (Киев), заслуженный рационализатор Украины, отличник изобретательства и рационализации
Гавриленко Юрий Владимирович — кандидат медицинских наук, ассистент кафедры детской оториноларингологии, аудиологии и фониатрии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика (Киев)

Сучасна тактика при гострому середньому отиті в дітей

Лекция 43
8231
312

Косаковський Анатолій Лук’янович — доктор медичних наук, професор, завідуючий кафедрою оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (Київ), заслужений раціоналізатор України, відмінник винахідництва та раціоналізації

Юрочко Федір Богданович — дитячий отоларинголог Львівської обласної дитячої клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст Головного управління охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації за спеціальністю «Дитяча оториноларингологія»

Особенности ринита при ОРВИ

Лекция 41
4239
455

Зайков Сергей Викторович  — доктор медицинских наук, профессор кафедры фтизиатрии с курсом клинической иммунологии и аллергологии Винницкого национального медицинского университета имени Н.И. Пирогова

Кузнецова Лариса Владимировна — доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

Осипова Людмила Станиславовна — доцент кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

Назаренко Александр Павлович — ассистент кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

Страница 1 из 212