Дистанційне навчання в режимі on-line

Антибиотикотерапия у пациентов с острым бактериальным риносинуситом. Подходы к лечению согласно протоколам и рациональной антибиотикотерапии

Лекция 104
2086
161

Пухлик Сергей Михайлович — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии
Одесского национального медицинского университета

Тонзиллофарингит: современные представления о заболевании, особенности антибиотикотерапии

Лекция 93
2467
211

Инга Александровна Митюряева-Корнийко доктор медицинских наук, доцент кафедры педиатрии № 4
Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, Киев

Гострий риносинусит: етіопатогенез, діагностика, лікування та профілактика

Лекция 89
2463
145

Попович Василь Івановичдоктор медичних наук, професор, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я України за спеціальністю «Оториноларингологія», завідувач кафедри оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї Івано-Франківського національного медичного університету

Гострі запальні захворювання приносових синусів

Лекция 54
4793
242

Шкорботун Володимир Олексійович — доктор медичних наук, професор кафедри отоларингології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, головний науковий співробітник відділу малоінвазивної хірургії Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Київ

Сучасний підхід до лікування гострого та хронічного аденоїдиту в дітей

Лекция 53
6303
270

Косаковський Анатолій Лук’янович — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика, заслужений раціоналізатор України, відмінник винахідництва та раціоналізації

Гавриленко Юрій Володимирович — кандидат медичних наук, асистент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Аллергический ринит: этиология, патогенез, клинические проявления и патогенетически обоснованная терапия

Лекция 45
3293
279

Косаковский Анатолий Лукьянович — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детской оториноларингологии, аудиологии и фониатрии
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика (Киев), заслуженный рационализатор Украины, отличник изобретательства и рационализации
Гавриленко Юрий Владимирович — кандидат медицинских наук, ассистент кафедры детской оториноларингологии, аудиологии и фониатрии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика (Киев)

Сучасна тактика при гострому середньому отиті в дітей

Лекция 43
6581
286

Косаковський Анатолій Лук’янович — доктор медичних наук, професор, завідуючий кафедрою оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (Київ), заслужений раціоналізатор України, відмінник винахідництва та раціоналізації

Юрочко Федір Богданович — дитячий отоларинголог Львівської обласної дитячої клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст Головного управління охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації за спеціальністю «Дитяча оториноларингологія»

Особенности ринита при ОРВИ

Лекция 41
3863
414

Зайков Сергей Викторович  — доктор медицинских наук, профессор кафедры фтизиатрии с курсом клинической иммунологии и аллергологии Винницкого национального медицинского университета имени Н.И. Пирогова

Кузнецова Лариса Владимировна — доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

Осипова Людмила Станиславовна — доцент кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

Назаренко Александр Павлович — ассистент кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

Діагностика та лікування гострого середнього отиту в дитячому віці

Лекция 36
2795
250

Синяченко Валентин Васильович — кандидат медичних наук, доцент кафедри оториноларингології, аудиології та фоніатрії Національної медичної академії  післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Издательство МОРИОН morion.ua АПТЕКА online apteka.ua Фармстандарт pharmstandart.com.ua Компендиум compendium.com.ua