Дистанційне навчання в режимі on-line

Эффективность и безопасность применения топических ингибиторов кальциневрина в педиатрии

Лекция 58
11849
289

Кутасевич Янина Францевна — доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделом дерматологии, инфекционных и паразитарных заболеваний кожи Института дерматологии и венерологии Национальной академии медицинских наук Украины

Уманец Татьяна Рудольфовна — доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения проблем аллергии и иммунореабилитации детей ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии» Национальной академии медицинских наук Украины», главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности «Детская аллергология»

Запаморочення: етіопатогенетичні аспекти, підходи до лікування

Лекция 57
5520
303

Сулік Роман Володимирович — кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології і рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Клініко-імунологічна характеристика та сучасні аспекти антигістамінної терапії сезонного алергічного риніту

Лекция 56
2121
273

Кузнецова Лариса Володимирівна — доктор медичних наук, професор, завідуюча кафедрою клінічної, лабораторної імунології та алергології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Гострі запальні захворювання приносових синусів

Лекция 54
5559
265

Шкорботун Володимир Олексійович — доктор медичних наук, професор кафедри отоларингології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, головний науковий співробітник відділу малоінвазивної хірургії Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Київ

Сучасний підхід до лікування гострого та хронічного аденоїдиту в дітей

Лекция 53
9315
301

Косаковський Анатолій Лук’янович — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика, заслужений раціоналізатор України, відмінник винахідництва та раціоналізації

Гавриленко Юрій Володимирович — кандидат медичних наук, асистент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

10 років препарату Лантус® в Україні: вітчизняний та зарубіжний досвід застосування інсуліну гларгіну при лікуванні цукрового діабету

Лекция 52
1722
195

Большова Олена Василівна — доктор медичних наук, професор, керівник відділу дитячої ендокринної патології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», Київ

Самсон Оксана Ярославівна — кандидат медичних наук, доцент кафедри ендокринології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Как предупредить сердечно-сосудистые катастрофы у больных сахарным диабетом?

Лекция 51
3812
363

Бильченко Александр Викторович — доктор медицинских наук, профессор, проректор по научной работе Харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО),
профессор кафедры терапии и нефрологии ХМАПО, руководитель научно-исследовательской лаборатории клинической фармакологии ХМАПО

Матюха Лариса Федоровна — доктор медицинских наук, заведующая кафедрой семейной медицины и амбулаторно-поликлинической помощи Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности «Общая практика — семейная медицина»

Функціонування системи місцевого імунітету та її особливості в дітей, які часто хворіють на респіраторні інфекції

Лекция 50
3658
276

Марушко Юрій Володимирович — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Київ

Мовчан Ольга Сергіївна — асистент кафедри педіатрії № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Київ

Марушко Тетяна Вікторівна — доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії № 2 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Антибиотикорезистентность при лечении бактериальных респираторных инфекций и пути ее преодоления

Лекция 49
5011
272

Александр Ярославович Дзюблик — доктор медицинских наук, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии Института семейной медицины Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, заведующий отделением неспецифических заболеваний легких Национального института фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Яновского
Национальной академии медицинских наук Украины, Киев

Ярослав Александрович Дзюблик — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник
клинико-функционального отделения Национального института фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Яновского Национальной академии медицинских наук Украины, Киев

Індивідуальний підхід до лікування хворих на цукровий діабет 2-готипу

Лекция 48
3842
351

Жердьова Надія Миколаївна — кандидат медичних наук, доцент кафедри діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Страница 5 из 8« Первая...34567...Последняя »
Издательство МОРИОН morion.ua АПТЕКА online apteka.ua Фармстандарт pharmstandart.com.ua Компендиум compendium.com.ua