Дистанційне навчання в режимі on-line

Больовий синдром, його вплив на організм і підходи до ефективного знеболення у практиці сімейного лікаря

Лекция 77
6870
362

Матюха Лариса Федорівна — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я України за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина»

Легкие когнитивные нарушения (лекция для врачей общей практики)

Лекция 75
3490
232

Марценковский Игорь Анатольевич — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник,
главный внештатный специалист МЗ Украины по специальности «Детская психиатрия», заведующий отделом психических расстройств детей и подростков Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии МЗ Украины, доцент кафедры детской неврологии и медико-социальной реабилитации Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев
Дубовик Константин Владимирович — кандидат медицинских наук, врач-консультант специализированной поликлиники Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной
психиатрии и наркологии МЗ Украины, Киев

Лікування хворих на інсульт

Лекция 72
8891
376

Зозуля Іван Савович — доктор медичних наук,
професор кафедри медицини невідкладних станів, проректор з наукової роботи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ
Зозуля Андрій Іванович — доктор медичних наук, професор кафедри медицини невідкладних станів
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Труднощі лікування локалізаційно зумовлених епілептичних нападів у дітей раннього віку

Лекция 60
2527
189

Кирилова Людмила Григорівна — доктор медичних наук, професор, керівник відділення психоневрології по вивченню захворювань та реабілітації нервової системи новонароджених та дітей раннього віку
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», Київ

Запаморочення: етіопатогенетичні аспекти, підходи до лікування

Лекция 57
5520
303

Сулік Роман Володимирович — кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології і рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Фокальні форми епілепсії в дітей

Лекция 55
10173
180

Стеценко Тетяна Іванівна — доцент кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Генерализованные идиопатические (генетические) эпилепсии у детей

Лекция 42
6741
276

Коноплянко Тамара Витальевна — кандидат медицинских наук,  доцент кафедры детской неврологии и медико-социальной реабилитации Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика (Киев), заслуженный врач Украины

Головная боль в практике терапевта и семейного врача

Лекция 37
8880
422
Приходько Виктория Юрьевна — доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии и гериатрии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

Місце ванкоміцину у лікуванні гнійно-запальних захворювань центральної нервової системи

Лекция 16
5138
271
Дуда Олександр Костянтинович — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ

Колесник Роман Олександрович — клінічний ординатор кафедри інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ

Стратегии лечения рассеянного склероза: эффективность и безопасность

Лекция 15
13337
242
Волошина Наталья Петровна — доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела нейроинфекций и рассеянного склероза ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины», Харьков

Егоркина Ольга Викторовна — научный сотрудник отдела нейроинфекций и рассеянного склероза, заведующая отделением электронейромиографии ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины», Харьков

Страница 2 из 3123
Издательство МОРИОН morion.ua АПТЕКА online apteka.ua Фармстандарт pharmstandart.com.ua Компендиум compendium.com.ua