Дистанційне навчання в режимі on-line

Фокальна епілепсія у дітей: нові підходи до діагностики та лікування

Лекция 102
1532
106

Стеценко Тетяна Іванівна — доцент кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Мультимодальный подход к лечению болевого синдрома при остеоартрозе

Лекция 101
2819
258

Яременко Олег Борисович — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней стоматологического факультета Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, Киев
Микитенко Анна Михайловна — кандидат медицинских наук, ассистент кафедры внутренних болезней
стоматологического факультета Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, Киев

Интересные, но противоречивые аспекты фармакотерапии боли

Лекция 92
2191
302

Мамчур Виталий Иосифовичдоктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедры фармакологии
и клинической фармакологии Государственного учреждения «Днепропетровская медицинская академия
Министерства здравоохранения Украины»

Біль: підходи до діагностики та лікування в неврології та хірургії

Лекция 88
3461
209

Іван Савович Зозуля — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медицини невідкладних станів Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ
Максименко Михайло Васильович — кандидат медичних наук, доцент кафедри медицини невідкладних станів Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ
Андрій Іванович Зозуля — доктор медичних наук, професор кафедри медицини невідкладних станів Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Застосування діуретиків у пацієнтів із артеріальною гіпертензією: перспективи й обмеження

Лекция 87
1751
304

Матюха Лариса Федорівна  — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (Київ), головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я України за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина»

Остеоартроз: рання діагностика та лікування

Лекция 85
5010
286

Володимир Йосипович Шуба — кандидат медичних наук, доцент кафедри ортопедії і травматології № 2, декан хірургічного факультету Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Эпилепсия и коморбидные расстройства психики и поведения

Лекция 79
5393
80

Марценковский Игорь Анатольевич — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник, главный внештатный специалист МЗ Украины по специальности «Детская психиатрия», заведующий отделом психических расстройств детей и подростков Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии МЗ Украины, доцент кафедры детской неврологии и медико-социальной реабилитации Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

Марценковская Инна Ивановна — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник отдела психических расстройств детей и подростков Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии МЗ Украины, Киев

Нейропротекторна терапія при неврологічних ураженнях у дітей раннього віку з пре- та перинатальною патологією

Лекция 78
3117
209

Кирилова Людмила Григорівна  - доктор медичних наук, президент Асоціації дитячих неврологів України, науковий керівник відділення психоневрології для дітей з перинатальною патологією та орфанними захворюваннями Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України», Київ
Мірошников Олександр Олександрович - молодший науковий співробітник відділення психоневрології для дітей з перинатальною патологією та орфанними захворюваннями Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України», Київ

Больовий синдром, його вплив на організм і підходи до ефективного знеболення у практиці сімейного лікаря

Лекция 77
6029
323

Матюха Лариса Федорівна — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я України за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина»

Легкие когнитивные нарушения (лекция для врачей общей практики)

Лекция 75
3259
209

Марценковский Игорь Анатольевич — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник,
главный внештатный специалист МЗ Украины по специальности «Детская психиатрия», заведующий отделом психических расстройств детей и подростков Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии МЗ Украины, доцент кафедры детской неврологии и медико-социальной реабилитации Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев
Дубовик Константин Владимирович — кандидат медицинских наук, врач-консультант специализированной поликлиники Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной
психиатрии и наркологии МЗ Украины, Киев

Страница 1 из 3123
Издательство МОРИОН morion.ua АПТЕКА online apteka.ua Фармстандарт pharmstandart.com.ua Компендиум compendium.com.ua