Дистанційне навчання в режимі on-line

Алергічний бронхолегеневий аспергільоз

Лекция 121
1431
120

Охотнікова Олена Миколаївна — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії № 1
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Усова Олена Іванівна — кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії № 1
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Цистит: етіопатогенез, класифікація, клінічна картина, діагностика, лікування

Лекция 95
8312
351

Сергій Петрович Пасєчніков — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри урології
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Київ

Недостатність вітаміну D в генезі порушень репродуктивного здоров’я

Лекция 81
5659
213

Татарчук Тетяна Феофанівна — доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», Київ,
завідувач відділення ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»,
член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України
Булавенко Ольга Василівна — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології № 2
Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова
Капшук Ірина Миколаївна — молодший науковий співробітник відділення ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», Київ
Тарнопольська Віля Олегівна — акушер-гінеколог Житомирського обласного перинатального центру

Інфекції сечостатевих шляхів: пієлонефрит

Лекция 61
16208
475

Шуляк Олександр Владиславович — доктор медичних наук, професор,
завідувач відділу реконструктивної та геріатричної урології
ДУ «Інститут урології» Національної академії медичних наук України, Київ

Екстрена контрацепція: історія, розвиток та інновації

Лекция 38
3993
227

Бойко Ганна Борисівна — кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Инфекции, передающиеся половым путем: клиническая картина, диагностика, подходы к лечению

Лекция 23
6339
462
Калюжная Лидия Денисовна — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, заведующая кафедрой дерматовенерологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика, Киев

Актуальність проблеми фолатної недостатності при прегравідарній підготовці та в період вагітності

Лекция 22
3693
221

Бойко Ганна Борисівна — кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ

Cучасний погляд на застосування макролідів у період вагітності

Лекция 21
6032
319
Камінський В’ячеслав Володимирович — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (Київ), директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, заслужений лікар України, член-кореспондент Національної академії медичних наук України за спеціальністю «Акушерство та гінекологія», головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я України за спеціальністю «Акушерство та гінекологія»

Бойко Ганна Борисівна — кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ

Издательство МОРИОН morion.ua АПТЕКА online apteka.ua Фармстандарт pharmstandart.com.ua Компендиум compendium.com.ua